Główne atuty naszej działalności

Niskie koszty

obniżanie kosztów eksploatacji, zakupu sprzętu, pracy, brak kosztów amortyzacji

postanowienie 1
postanowienie 2

Większa efektywność

ustandaryzowanie systemu obsługi i więcej czasu dla twoich pracowników

Bezpieczeństwo

wydłużony okres gwarancji oznacza większe bezpieczeństwo danych w środowisku druku

postanowienie 3
postanowienie 4

Większa wydajność IT

zwolnienie zaangażowanych własnych zasobów IT

Jesteśmy ze śląska,

z którym czujemy się mocno związani, a większość osób z naszego zespołu pochodzi z rodzin górniczych i mimo że nigdy w górnictwie nie pracowaliśmy, wynieśliśmy z domu tzw. śląski etos pracy, który charakteryzuje się szacunkiem do ludzi, uczciwością, systematycznością, jasno nakreślonymi zasadami oraz kompetencją.

Poznaj zespół

Historia sukcesu naszego klienta

  • Obniżenie kosztów eksploatacji o 52%.
  • Wdrożenie nowych rozwiązań i funkcjonalności przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności na poziomie 29%.
  • Ograniczenie ilości urządzeń na rzecz systemu wydruku centralnego.
Zobacz więcej

Etapy działania

  • Ocena
  • Diagnoza
  • Projekt
  • Korzyści

Oferowane przez nas usługi składają się z czterech etapów. Ocena polega na kontroli funkcji, ilości i lokalizacji istniejącej infrastruktury druku, a diagnoza zawiera opis napotkanych problemów. Faza projektu opiera się na zaplanowaniu celów i wyborze rozwiązań, a etap korzyści stanowi podsumowanie, w ramach którego przedstawiamy osiągnięte w całym procesie wyniki.