GŁÓWNE ATUTY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów w ujęciu kosztowym i funkcjonalnym w obszarach druku, dostępu uprzywilejowanego i infrastruktury IT.

Optymalizacja procesów
Większa efektywność

Większa efektywność

Ustandaryzowanie systemu obsługi i więcej czasu dla twoich pracowników

Kompleksowość

Od analizy problemu poprzez znalezienie optymalnego rozwiązania aż do jego wdrożenia i ewentualnej opieki powdrożeniowej.

Kompleksowość
Większa wydajność IT

Większa wydajność IT

zwolnienie zaangażowanych własnych zasobów IT

NASZA OFERTA

Jesteśmy ze Śląska,

z którym czujemy się mocno związani, a większość osób z naszego zespołu pochodzi z rodzin górniczych i pomimo że nigdy w górnictwie nie pracowaliśmy, wynieśliśmy z domu tzw. śląski etos pracy, który charakteryzują szacunek do ludzi, uczciwość, systematyczność, jasno nakreślone zasady oraz kompetencja.

Poznaj zespół

Historia sukcesu naszego klienta

  • Obniżenie kosztów eksploatacji o 52%.
  • Wdrożenie nowych rozwiązań i funkcjonalności przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności na poziomie 29%.
  • Ograniczenie ilości urządzeń na rzecz systemu wydruku centralnego.
Zobacz więcej

ETAPY DZIAŁANIA

  • Ocena
  • Diagnoza
  • Projekt
  • Korzyści

Oferowane przez nas usługi składają się z czterech etapów. Ocena polega na kontroli funkcji, ilości i lokalizacji istniejącej infrastruktury druku, a diagnoza zawiera opis napotkanych problemów. Faza projektu opiera się na zaplanowaniu celów i wyborze rozwiązań, a etap korzyści stanowi podsumowanie, w ramach którego przedstawiamy osiągnięte w całym procesie wyniki.